قالبسازی و فرز کاری
پلی تکنو قالب
مدیریت: علی علی خواه
قالب های پلاستیکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهرک صنعتی خاوران - سایت فن آوران - خ میخک پلاک: 2522