قالبسازی و فرز کاری
شاکری
مدیریت: مهدی شاکری
قالب سازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، خ شقایق شرقی پلاک: 2823