صنایع چوب - فلز - رنگ کاری
پرس چوب پرس وکیوم طبیعی برادران صالحی
مدیریت: عسگر صالحی
پرس انواع کارهای نجاری، درب ، نئوپان و... درز روکش و نوار گیری (فقط برای روکش های طبیعی)