خدمات لیزر تندیس
خدمات لیزر تندیس
مدیر: بهزاد اسدی
خدمات لیزر غیر فلزات
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهرک صنعتی جاده خاوران، سایت چوب فروشان، خ کاج 2 ، پلاک: 6403