چسب صنعتی
تقی زاده
مدیریت: حامد تقی زاده
کلیه چسب های صنعتی و خانگی
شماره تماس:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهرک صنعتی خاوران - سایت چوبفروشان - خ بلوط پلاک: 2826