قالبسازی و فرز کاری
استادیان
مدیریت: رضا استادیان
قالبسازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
جاده خاوران - شهرک صنعتی خاوران - سایت فن آوران - خ نیلوفر پلاک: 1321