قالبسازی و فرز کاری
سعید
مدیریت: سعید جمشیدی
فرزکاری و قالب سازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، خ یاس شرقی پلاک: 4001