نجاری-منبت کاری
گروه تولیدی صنعت چوب
مدیر: قربانعلی رضایی و آقای سلطانی
تولید کننده مبلمان استیل، بوفه و ویترین
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهرک صنعتی خاوران - سایت درودگران - خ بلوط 3 پلاک: 366