قالبسازی و فرز کاری
نیو تک
مدیر: سعید نجفی
خدمات قالب سازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهرک صنعتی خاوران، میدان کوثر، خیابان یاس غربی، پلاک: 1912