بازرگانی فرآورده های چوبی محمود مهدیانی
بازرگانی فرآورده های چوبی محمود مهدیانی
مدیریت: محمود مهدیانی
فرآوردهای چوبی (چوب روسی) + ترمو وود
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
آدرس 1: تهران، شهرک صنعتی خاوران ، سایت چوب فروشان ، بلوار امام رضا پلاک 2389
آدرس 2: تهران ، شهرک صنعتی خاوران، سایت چوب فروشان، صنوبر یکم، پلاک 2508

----------------------------------------------
کلمات کلیدی :
 بازرگانی محمود مهدیانی - فرآورده های چوبی - صنایع چوب - میز و صندلی در شهرک صنعتی خاوران 
تصاویر