اغذیه -رستوران -سفره خانه
کباب سرای گلپایگانی
مدیر: ابراهیم نجفی
کبابی (سرویس رایگان)
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
خ پیروزی، خ پرواز، خ صفا شرقی ، پلاک: 92