سراجی
تولیدی کیف و چمدان پردیس - چمدان مسافرتی در بازار بزرگ - خرید چمدان در بازار اصلی تهران - تولیدی چمدان مسافرتی محدوده بازار
مدیریت: مرتضی مرادی
تولیدی کیف و چمدان پردیس
چمدان برزنتی دو سایز
کیف سامسونت ( اداری ، ابزاری )