اغذیه -رستوران -سفره خانه
فست فود آریو
مدیر: علی طاهرزاده
فست فود
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
پیروزی ، ابتدای خیابان شکوفه ، پ365