دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکتر میرمعصومی
مدیریت: دکتر رضا میرمعصومی
جراح و دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
م شهدا - خ 17 شهریور - خ عامری پلاک: 126 طبقه 1