خیاطی-مزون-خرج کاری
خیاطی کریمی
مدیر: روح اله کریمی
دوخت و تعمیرات لباس
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
خ درودیان، بعد از تقاطع خ شاه آبادی پلاک: 600