دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکتر الوندیان
مدیریت: دکتر یونس الوندیان
دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
م شهدا - خ 17 شهریور - پایین تراز دروازه دولاب پلاک: 1217