اغذیه -رستوران -سفره خانه
فروشگاه عرفان
مدیر: علی بانویی
اغذیه فروشی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
ضلع غربی میدان سرآسیاب ، پلاک 14