اغذیه -رستوران -سفره خانه
فلاحی
مدیریت: رضا فلاحی
رستوران
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهر ری خ منتظری پلاک: 167