نقاشی - خوشنویسی
تدریس و آموزش نقاشی و خوشنویسی در منزل
مدیر: مهدی نجفی پور
گرافیست، خوشنویس، مدرس هنردردانشگاه علمی کاربری، 25سال سابقه فعالیت هنری انقلابی، نمایش پوسترهای انقلابی درسایت های ، پرشین گرافیک، نگارخانه ایرانی، شهیدآوینی، فعالیت درامورفلسطین، لبنان وسیدحسن نصرالله وصداوسیما، دفترمقام معظم رهبری، تهیه خبرازفعالیت هنرازشبکه بی بی سی وحماسه سازان صداوسیما، وخدمات هنری درشهرداری تهران، شهرری ونیروی انتظامی تهران، و....
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
فداییان اسلام ، پل سیمان، خیابان گلشنی، کوچه درختی، پلاک: 7 طبقه اول غربی واحد 1
ایمیل: