کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
داروخانه گیاه پزشکی کیمیاگران سبز ری - شرکت فنی و مهندسی سبزاندیشان رایکا
مدیریت: مهندس مرضیه خراسانی
انواع سموم و نهاده های کشاورزی