پایگاه انتقال خون
(م.خراسان)
مدیریت:
پایگاه انتقال خون
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
ميدان خراسان- ابتداي خيابان خاوران- خيابان شهيد قنطار- پلاك       (فعلاً تعطيل است)