ظروف کرایه
ظروف کرایه چیت ساز
مدیریت: حسن چیت ساز
کرایه میز و صنذلی-اکو-کولر-چادر-داربست
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
م خراسان-خ خاوران-ایستگاه امیر سلیمانی پلاک: 81