خیاطی-مزون-خرج کاری
خیاطی سید
مدیر: سید جمال کربلایی سید میرزا
خیاطی و تعمیرات
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
خیابان 17 شهریور، خیابان عجب گل، پلاک: 246