ظروف کرایه
حجله خاوران
مدیریت: مهدی افشار
اجاره دهنده حجله
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
خ خاوران -ایستگاه امیرسلیمانی -روبروی آموزش و پرورش پلاک: 740