فرش شکوهی
فرش شکوهی
مدیر: خلیل شکوهی طرقی
تولیدکننده و عرضه کننده جدیدترین و مرغوبترین فرش ماشینی در ایران
شماره تماس:
(فروشگاه: 33875170)
(دفتر توزیع: 33860066)
فکس:
33491994
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
مسعودیه، خ شیرازی، نرسیده به مظاهر پلاک: 80-82