اغذیه -رستوران -سفره خانه
کباب سرای آشپزباشی
مدیر: افشین فرهود ملکی
تهیه غذا، سفارشات مجالس پذیرفته می شود، پیک در محدوده
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
شهرک رضویه، 20 متری امام سجاد، نبش 10 متری معروف، پلاک259