خیاطی-مزون-خرج کاری
کنز
مدیریت: پیمان رشوند
مزون
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
سه راه افسریه پاساژ خورشید طبقه 2 پلاک: 115