دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکتر زحمتکش
مدیریت: دکتر عطیه زحمتکش
دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
مشیریه - چ اول صالحی کوچه فروردین شرقی پاساژ ساختمان پزشکان پامچال طبقه همکف