دندانپزشکی - دندانسازی
دکتر عزت زاده
مدیریت: دکتر عبداله عزت زاده
جراح - دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
مسعودیه خ کلهر بین چ اول و دوم پلاک: 271