بلبرینگ
بلبرینگ شرق
مدیریت: سعید صالحی
مرکز تهیه و توزیع انواع بلبرینگ، کاسه نمد، اورینگ، خار، تسمه، گریس نسوز و ...