دندانپزشکی - دندانسازی
عباسیان رشید
مدیریت: دکتر محمد عباسیان رشید
دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
مشیریه خ صالحی چ سوم نبش آبادان شرقی