دندانپزشکی - دندانسازی
دندانپزشکی و دندانسازی حسینی
مدیریت: سیدمجتبی حسینی
دندانپزشکی و دندانسازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
مشیریه، 35متری صالحی، خ خرداد شرقی پلاک: 52