گونی فروشی
فروشگاه شیر محمدی
مدیر: امین شیرمحمدی
گونی فروشی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
چهارراه سیروس، خ مصطفی خمینی، پلاک: 207