قصر جگر بره طلایی
قصر جگر بره طلایی
مدیریت: جواد عزیزی
جگرکی (نان داغ تنوری)
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
میدان شهدا، جنب سینما شکوفه، پلاک: 23
***بزرگترین جگرسرای شرق تهران در فضایی دلنشین و مناسب***