موسسات و انجمن های خیریه
حضرت زینب (س)
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
میدان خراسان – خیابان خراسان کوچه شهید ناصر فرج الهی پلاک: 19