نانوایی سنتی و فانتزی
نان فانتزی آنا
مدیر: فرهاد ابراهیم پور
شیرینی فروشی و تولید نان حجیم
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
میدان خراسان، خ خراسان پلاک: 129