تجهیزات شبکه برق
دنیز کابل- سیم - کابل - منطقه 12 - لاله زار
مدیریت: منصور عرشی خامنه
فروش انواع سیم و کابل افشان ، خشک ، شیلدار ، نسوز ، فشارقوی ، مخابراتی و ... نماینده کات کابل شیراز و افق البرز