برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات
عرفان لیزر
مدیر: مجتبی محمدی
خدمات لیزر، طراحی، چاپ
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خیابان امیرکبیر، خیابان پامنار، پاساژ قائم، طبقه 1 پلاک: 2