قالبسازی و فرز کاری
قالبسازی امیر
مدیر: امیر داودی
قالبسازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
قیام، جنب پل ری، خ ادیب الممالک پلاک: 92