گونی فروشی
فروشگاه لطفعلی زاده
مدیر: محمد لطفعلی زاده
فروشنده هر نوع کیسه گونی و پلاستیکی و چتائی در ابعاد مختلف (سفارشات در اسرع وقت پذیرفته می شود)
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
میدان شوش، خ صاحب جمع، مقابل قبرآقا، جنب بنگاه ایرانیان(موسویان سابق) پلاک: 25