قالبسازی و فرز کاری
فروشگاه قائم
مدیریت: احمد بخشی
خدمات دایکات و برش
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
چهارراه سیروس، جنب مسجد امام حسن (ع) کوچه آل آقا پلاک: 182