قهوه(فروش)
رای کافه - قهوه فروشی - کیانشهر
مدیریت: آقایان محمد و حمید نژاد علی
قهوه فروشی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
کیانشهر ، خ ابراهیمی ، خ سلیمی خ صالحی ، پلاک 13 قدیم