آسانسور-بالابر
اسیا ایانسور
مدیریت: بهروز ایرانی
فروش و نصب انواع آسانسور _ پله برقی بالابرهای صنعتی . تهیه و تامین قطعات و لوازم راه اندازی انواع آسانسورهای کششی / هیدرولیک
فروش و نصب آسانسور راه اندازی / سرویس و نگهداری / استاندارد سازی / تعمیرات و تهیه بیمه دوره ای اسانسور