خیاطی-مزون-خرج کاری
اکبری
مدیریت: شکوفه اکبری
مزون
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
افسریه پاساژ مروارید پلاک: 28