محصولات فرهنگی و هنری
فروشگاه دائی
مدیر: رسول ارجمندزاده
عرضه محصولات فرهنگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
ح پیروزی، خ شکوفه، میدان شکوفه، خ دژکام، پلاک: 75