مدیر:
علی اکبر زمانی
شهر:
تهران
آدرس:
تهران ، اتوبان آهنگ (محلاتی) ، چهارراه میثم ، بلوار اله اکبر ، نبش کوچه میر نظامی ، گاراژ سید (پرداخت کاری علی اکبر )
پرداخت کاری علی اکبر