صنایع چوب - فلز - رنگ کاری
پرداخت کاری علی اکبر - پرداختکاری برنج، برنز، آهن، استیل آلومینیوم - پرداختکاری تمیز باکیفیت - پرداختکاری فلزات - پرداختکاری با قیمت بسیار مناسب - پرداختکاری حرفه ای - پرداختکاری فلزات در هر ابعادی - پرداختکاری به موقع و سریع - پرداختکاری ظروف قدیمی فلزی - پرداختکاری تک - پرداختکاری با بیش از چندین سال سابقه - آهنگ - محلاتی - منطقه 15
مدیریت: علی اکبر زمانی
پرداخت انواع و اقسام فلزات از قبیل می ، آهن ، استیل ، برنج و ...  ، آماده همکاری با شرکت های معتبر
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
تهران ، اتوبان آهنگ (محلاتی) ، چهارراه میثم ، بلوار اله اکبر ، نبش کوچه میر نظامی ، گاراژ سید (پرداخت کاری علی اکبر )
- پرداختکاری برنج، برنز، آهن، استیل آلومینیوم - پرداختکاری تمیز باکیفیت - پرداختکاری فلزات - پرداختکاری با قیمت بسیار مناسب - پرداختکاری حرفه ای - پرداختکاری فلزات در هر ابعادی - پرداختکاری به موقع و سریع - پرداختکاری ظروف قدیمی فلزی - پرداختکاری تک - پرداختکاری با بیش از چندین سال سابقه - آهنگ - محلاتی - منطقه 15