دندانپزشکی - دندانسازی
مطب حسین اوتادی
مدیر: حسین اوتادی
بهدار دندانپزشک
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
میدان خراسان، خ طیب، نرسیده به خ احمد تاری(خیام) پلاک: 109