دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکتر محمدرضا جاهد
مدیریت: دکترمحمدرضا جاهد
دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
تهران، خاوران، خ اتابک، روبروی آزمایشگاه دکتر یوسفی پلاک: 297