اغذیه -رستوران -سفره خانه
کباب و حلیم صداقت
مدیر: رضا عواطفی
کباب و حلیم
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
محلاتی ، خ قوامی (جمال تاجیک ) ، جنب نانوایی سنگک ، پلاک 152